17.04.2019

Informacja o szkoleniach

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej informuje o szkoleniach dla organizacji pozarządowych oraz dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.

Informacja o szkoleniach dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą i otrzymać na ten cel dofinansowanie znajduje się tutaj -> http://lgdzc.pl/2019/04/17/szkolenia-i-warsztaty-dla-osob-fizycznych-chcacych-zalozyc-dzialalnosc-gospodarcza/

Informacja o szkoleniach dla organizacji pozarządowych, które chcą otrzymać środki na realizację projektów znajduje się tutaj -> http://lgdzc.pl/2019/04/17/szkolenia-dla-organizacji-pozarzadowych/