27.12.2017

Informacja o naborach wniosków

Gmina Koczała informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej ogłosiła nabór wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 r. Nabór wniosków rozpocznie się 8.01.2018 r. a zakończy 22.01.2018 r. Ogłoszone zostały 4 konkursy dla następujących przedsięwzięć:

– podjęcie działalności gospodarczej, z wyłączeniem branży turystycznej, przez osoby z grupy defaworyzowanej tj. osoby zamieszkujące do 5 tys. mieszkańców;

– podjęcie działalności gospodarczej, z wyłączeniem branży turystycznej, przez osoby z grupy defaworyzowanej tj. młodzież wchodząca na rynek pracy w wieku 18-24 lub osoby bezrobotne w wieku 25-34;

– rozwój przedsiębiorstw z wyłączeniem branży turystycznej;

– promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego (konkurs dedykowany organizacjom pozarządowym).

Szkolenia odbędą się w II terminach:

3 stycznia 2018 roku o godzinie 14:00 w Ośrodku/Inkubatorze w Debrznie, przy ul. Ogrodowej 26, szkolenie to dedykowane jest organizacjom pozarządowym w ramach ogłoszonego konkursu pn. promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego,

4 stycznia 2018 roku o godzinie 10:00 w Ośrodku/Inkubatorze w Debrznie, przy ul. Ogrodowej 26, odbędzie się szkolenie dla osób fizycznych, chcących pozyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej,

4 stycznia 2018 roku o godzinie 13:30 w Ośrodku/Inkubatorze w Debrznie, przy ul. Ogrodowej 26, odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących już działalność gospodarczą, chcących pozyskać środki na rozwój przedsiębiorstwa.

harmonogram doradztwa

więcej informacji na stronie http://lgdzc.pl