25.01.2019

Informacja – aktualne wzory dokumentów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku. Ponadto hodowcy bydła zobowiązani są do dołączenia dokumentu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Aktualne wzory dokumentów do pobrania: