5.08.2019

Informacja dla rolników dotycząca składania wniosków o szacowanie szkód spowodowanych suszą

Wójt Gminy Koczała informuje, że w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, rolnicy mają podstawę do składania wniosków o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.

W okresie od 21 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. w raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla gminy Koczała wskazano wystąpienie suszy w uprawach:

– zboża ozime,
– zboża jare,
– kukurydza na ziarno,
– kukurydza na kiszonkę,
– ziemniak,
– chmiel,
– tytoń,
– warzywa gruntowe,
– krzewy owocowe,
– truskawki oraz rośliny strączkowe.

Bieżące raporty publikowane są na stronie internetowej:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2203052/

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Koczała, ul. Człuchowska 27,
77-220 Koczała

 

Do wniosku o szacowanie szkód należy obowiązkowo dołączyć: wniosek o płatności obszarowe na 2019 rok.

Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Więcej informacji na powyższy temat oraz pomoc w uzupełnianiu wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy Koczała, pok. nr 13 – tel. 59 857 40 62, 59 857 42 58.

Druki wniosków dostępne do pobrania poniżej lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Koczała.

wniosek do pobrania w formacie pdf
wniosek do pobrania edytowalny w  programie word

Komisja, która zostanie powołana przez Wojewodę, będzie mogła szacować straty tylko i wyłącznie w uprawach, które w dniu szacowania będą znajdowały się na polu.