26.06.2018

Informacja dla rolników dotycząca składania wniosków o szacowanie szkód spowodowanych suszą

W związku z ogłoszonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach komunikatem dotyczącym wystąpienia w okresie od 11 kwietnia 2018 roku do 10 czerwca 2018 roku suszy rolniczej na obszarze Polski oraz wnioskami producentów rolnych z terenu gminy Koczała o wystąpienie do Wojewody Pomorskiego o powołanie Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę Wójt Gminy Koczała informuje, że w terminie do dnia 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) przyjmowane są wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Kompletne wnioski wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w Urzędzie Gminy Koczała ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała (sekretariat).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju i Środowiska tut. urzędu lub pod numerem tel.: 59 857 40 62.

Wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego doc

Wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych