11.04.2018

Informacja dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Na prośbę Ośrodka Hipoterapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Stobnie udostępniamy plakat informacyjny dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem i zespołem Aspergera.