8.06.2018

Informacja

 W ostatnim okresie w gminie Koczała miały miejsce trzy pożary:
1) 16 maja 2018 r. pożar budynku mieszkalnego 3-rodzinnego w miejscowości Trzyniec;
2) 2 czerwca 2018 r. pożar gospodarstwa rolnego w miejscowości Działek;
3) 2 czerwca 2018 r. pożar domku letniskowego w miejscowości Zapadłe.
Najbardziej poszkodowane zostało gospodarstwo rolne w miejscowości Działek. Rodzina straciła dorobek całego życia –  spaliły się wszystkie budynki gospodarcze, duża część maszyn rolniczych oraz część zwierząt. Pozostał budynek mieszkalny, który wymaga remontu.
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy dotyczącymi pomocy finansowej dla pogorzelców w odbudowie utraconego mienia zostało wyodrębnione konto bankowe przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale o numerze: 47 9326 0006 0060 3878 2000 0080, na które można przekazywać środki finansowe z dopiskiem:
1) „Pomoc dla pogorzelców – Trzyniec” lub
2) „Pomoc dla pogorzelców – Działek” lub
3) „Pomoc dla pogorzelców – Zapadłe”
ze wskazaniem nazwiska rodziny, do której kierowana jest pomoc finansowa.
Bliższych informacji o poszkodowanych rodzinach udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale ul. Zielona 2, tel. 59 857 44 30.