27.06.2019

NAGRODA DLA PANI IRENY LASKOWSKIEJ

Informujemy, że w dniu 22 czerwca br. p. Irena Laskowska podczas III Pomorskiego Pikniku od Juniora do Seniora w Wyczechach odebrała nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach konkursu „Pomorskie dla Seniora”.
W uroczystości uczestniczyli także Wójt Gminy Koczała oraz animator Klubu Senior+ w Koczale p. Jerzy Walczyński.

Celem konkursu „Pomorskie dla Seniora” było wyróżnienie seniora, samorządu, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz dojrzałych mieszkańców regionu oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w Województwie Pomorskim. Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” przyznawana jest w następujących kategoriach:

  • Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
  • Samorząd przyjazny Seniorom,
  • Przyjaciel Seniora.

Nagrodę otrzymują seniorzy, osoby działające na rzecz seniorów oraz samorządy i organizacje pozarządowe lub pracodawcy przyczyniający się poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego.

W tym roku na konkurs wpłynęły 62 kandydatury. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior Kapituła konkursu dokonała wyboru 12 laureatów zwracając szczególną uwagę na działania kandydata na rzecz społeczności lokalnej i aktywność wykonywaną w ramach wolontariatu.

Warto zauważyć, że jest to już druga nagroda w konkursie „Pomorskie dla Seniora” dla mieszkańca gminy Koczała. W ubiegłym roku nagrodę w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior otrzymała p. Felicja Drwęcka.