12.12.2017

Fundusz Pożyczkowy „INKUBATOR”

 Fundusz Pożyczkowy „INKUBATOR” –  kierowany do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą  i do firm już istniejących.

Maksymalna kwota pożyczki możliwa do zaciągnięcia to 200.000,- zł. Środki z pożyczki przeznaczyć można na cele inwestycyjne lub/i obrotowe.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy. W trakcie okresu spłaty istnieje możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki na dzień dzisiejszy wynosi

– dla osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą  6,83% w stosunku rocznym,

– dla firmy z historią finansową  2,83% w stosunku rocznym.

Jedynym kosztem dodatkowym jest prowizja, zależna od okresu na jak długo pożyczane są środki. Wynosi ona 0,7% za każdy rozpoczęty rok pożyczkowy, dla przykładu przy 3 letnim okresie spłaty wynosi 2,1 %, a przy 5 letnim okresie spłaty wynosi 3,5%.

Przy pożyczce w wysokości 200.000,- zł, zaciągniętej na maksymalny okres spłaty tj. na 5 lat, RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) wynosi odpowiednio:

– dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą  8, 75 %,

– dla firmy z historią finansową 4,40%.

Zabezpieczenie pożyczki ustalane jest każdorazowo indywidualnie z Wnioskodawcą. 

Wnioski o pożyczkę  wraz z pozostałymi dokumentami  dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia, Słupsk ul. Tuwima 22A lub na stronie internetowej  o adresie www.inkubator.slupsk.pl .

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą prosimy o kontakt osobisty lub pod jeden z numerów telefonów: (059) 84 69 112, lub (0-59) 84 69 154.

Zapraszam do kontaktu

Monika Puławska

Kierownik ds. Finansowych

Funduszy Pomocowych

SSIGiP w Słupsku

www.inkubator.slupsk.pl