14.03.2019

Dzień Sołtysa

W dniu 11 marca 2019 r. wójt p. Jerzy Bajowski spotkał się z sołtysami sołectw Gminy Koczała. Podczas spotkania omówione zostały sprawy dotyczące statutów sołectw, funduszu sołeckiego, prowadzenia dokumentacji sołectwa, diet i zwrotu kosztów podróży, gospodarki finansowej sołectwa oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Sołtysi zgłosili też wiele interwencji i postulatów.

Z okazji Dnia Sołtysa wójt życzył im pozytywnych relacji z mieszkańcami i licznych inicjatyw, które będą przedkładać się na rozwój sołectw, a także zdrowia, radości i pomyślności, dziękując tym samym za dobrą współpracę. Wręczył im również upominki – poradniki radnego i sołtysa na 2019 rok.