15.05.2018

Biała sobota dla lekarzy

Informacja o Białej Sobocie, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w swoich placówkach 19 maja br.