30.01.2019

Bezpłatne szkolenia w zakresie utworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie zaprasza zainteresowanych mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szkolenia obejmują tematykę zakładania i prowadzenia instytucji opieki do lat 3 oraz zatrudniania dziennego opiekuna. Każde szkolenie trwa 40 godzin (5 dni) i realizowane jest w trybie weekendowym. Zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie, catering, materiały dydaktyczne.

 W szkoleniach mogą uczestniczyć:
– wszystkie osoby zainteresowane utworzeniem i prowadzeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem dziennego opiekuna,
– osoby planujące pracę jako dzienny  w ramach działalności na własny rachunek,
– osoby mieszkające lub zameldowane lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie gmin do 5 tysięcy mieszkańców w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim.

Weryfikacja powyższych danych zostanie dokonana na podstawie oświadczeń uczestnika projektu, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.

W ramach projektu będą realizowane szkolenia z zakresu tworzenia i prowadzenia instytucji opieki do lat 3. W programie szkolenia:

  1. Przygotowanie biznesplanu.
  2. Finansowe aspekty funkcjonowania instytucji.
  3. Współpraca publiczno-prawna.
  4. Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3.
  5. Zatrudnianie dziennego opiekuna i praca jako dzienny opiekun
  6. Polityka ochrony dzieci w żłobku
  7. Pierwsza pomoc przedmedyczna udzielana dzieciom
  8. Organizacja żywienia dzieci w żłobku

      Więcej szczegółów oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne  na stronie:  www.twp.szczecin.pl/projekty oraz pod nr tel. 91/448-91-05, e-mail: [email protected]

Projekt jest realizowany w ramach działania 2.1 PO WER 2014-2020: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”.