17.11.2017

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla bezrobotnych i biernych zawodowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej (lgdzc.pl) we współpracy z J&C Group (jcgroup.pl) zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i biernych zawodowo.

Wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w postaci bezpłatnych szkoleń w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK): szkolenia IC3 – (obejmujące wszystkie obszary i kompetencje ramy DIGCOMP (A+B) na poziomie podstawowym (128 godzin) i średnio zaawansowanym (88 godzin)) i szkolenia MS Office (96 godzin). W projekcie zakłada się także wsparcie dodatkowe w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem/osobą zależną, tutora oraz zwrot kosztów dojazdu.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy Projektu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Projekt potrwa do 30 września 2018 roku i kierowany jest do osób, które: