10.06.2019

Badania ankietowe z zakresu rolnictwa

Na prośbę dyrektora Gdańskiego Urzędu Statystycznego informujemy, że w dniach 01.06.2019 r. – 10.07.2019 r. w wybranych losowo gospodarstwach rolnych odbędą się badania ankietowe.