19.06.2018

AKUMULATOR SPOŁECZNY

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej otrzymało środki na granty w ramach Funduszu „AKUMULATOR SPOŁECZNY”.

W związku z powyższym nabory wniosków trwać będą od 15 czerwca do 15 lipca. Wnioski można będzie składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie www.witkac.pl.

Rodzaje dotacji:
minigrant do 500 złotych na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego
– grant do 5000 złotych na projekt ze sfery pożytku publicznego

Więcej informacji na stronach internetowych: www.lgdzc.pl oraz www.akumulatorspoleczny.pl.

Ponadto dnia 25 czerwca br. w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie przy ul. Ogrodowej o godzinie 1500 odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych organizacji pozarządowych/grup nieformalnych z powiatu człuchowskiego.
Dla organizacji pozarządowych/grup nieformalnych z powiatu chojnickiego spotkanie zorganizowane zostanie dnia 26 czerwca br. w Urzędzie Gminy Chojnice, przy ul. 31 stycznia 56a o godzinie 1500.

Udział w spotkaniu jest niezbędny w celu prawidłowego złożenia wniosku. Na spotkaniu zostaną Państwo poinformowani o zasadach , terminach oraz kwotach wynikających z zapisów Regulaminu Funduszu „AKUMULATOR SPOŁECZNY”.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 22 czerwca do godziny 1200.
Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.