6.07.2018

AKUMULATOR SPOŁECZNY

W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:

  • TYP 1: Działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 500 zł lub grant do 5000 zł) – nabór do 15 lipca,
  • TYP 2: Wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 5000 zł) – nabór do 15 sierpnia.

 W ramach TYPU 2 możliwe jest dofinansowanie MŁODEJ ORGANIZACJI czyli:
 – Zarejestrowanej nie wcześniej niż 30 miesięcy temu licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
– Jeśli roczny budżet nie przekracza 25 000 złotych;
– Będących w trakcie procesu rejestracji.

W ramach grantu można sfinansować:
– zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego,
– adaptację lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej działalności przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu projektu),
– podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
– częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną
lub informatyczną,
– poszerzenie zakresu świadczonych usług,
– pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją – 10% kwoty dotacji) na okres co najmniej 12 miesięcy.

Regulamin konkursu oraz szczegóły znajdują się na stronach Funduszu: www.akumulatorspoleczny.pl i Operatora TYPU 2 Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej: www.feps.org.pl  . Bieżące informacje także na: www.facebook.com/akumulatorspoleczny.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się na stronie: www.witkac.pl, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line.

UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu! Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej, Al. Grunwaldzka 5 w Gdańsku, tel. 58 344 40 39, e-mail: [email protected] .