15.12.2017

32. miejsce w Rankingu Samorządów 2017 dla gminy Koczała

23 listopada 2017r. ogłoszone zostały wyniki tegorocznego Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”. To już 13. edycja tego ważnego dla samorządów zestawienia. Ranking Samorządów to zestawienie najlepszych miast i gmin w Polsce, które najskuteczniej dbają o podnoszenie jakości życia mieszkańców, budowę dialogu społecznego i wsparcie lokalnej gospodarki, oparte na zrównoważonych, bezpiecznych finansach publicznych.
Gmina Koczała w kategorii gminy wiejskie zajęła 32 miejsce uzyskując łącznie 47,58 pkt.
Z województwa pomorskiego w tegorocznej edycji rankingu znalazło się dziesięć samorządów, w tym tylko trzy w kategorii gminy wiejskie: Gmina Lipusz, Gmina Przywidz i Gmina Koczała.
Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela poniżej.


Pełną treść artykułu dotyczącego pomorskich samorządów można znaleźć tutaj

Jak informuje redakcja „Rzeczpospolitej”, przy powstawaniu Rankingu Samorządów ocenie podlegają wskaźniki wynikające ze sprawozdań budżetowych oraz dane podane przez samorządy.

Zasady i metodologię Rankingu Samorządów ustala jego kapituła, której przewodniczącym jest były premier Jerzy Buzek. Zestawienie najlepszych samorządów przygotowywane jest w podziale na trzy główne kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Co do zasady w rankingu nie jest uwzględniana Warszawa, ze względu na jej wielkość i inny ustrój prawny.

W tegorocznej, 13. edycji rankingu, brano pod uwagę m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w latach 2013–2016), wartość środków unijnych w budżecie gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w latach 2014–2016) i dynamikę wzrostu dochodów własnych. Ponadto przedstawiciele samorządów odpowiadali na kilkadziesiąt pytań ankietowych.

Ranking przygotowany został w dwóch etapach. W pierwszym etapie wybrane zostały miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2013–2016 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Wzięto pod uwagę dane ze sprawozdań budżetowych przedstawianych przez Ministerstwo Finansów dotyczące wszystkich miast i gmin w Polsce (poza Warszawą). Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać maksymalnie 55 punktów. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 565 samorządów. W grupie tej znalazło się 65 miast na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich, które uzyskały najlepsze wyniki. Do tych jednostek wysłane zostały ankiety z zestawem 37 pytań.

W II etapie łącznie można było uzyskać 108,5 pkt. Wskaźniki wynikające ze sprawozdań budżetowych (podane powyżej) zostały przeliczane ponownie (bez wskaźnika dotyczącego limitu zadłużenia). W tej części maksymalnie można było uzyskać 50 pkt. W części dotyczącej oceny odpowiedzi na pytania ankietowe można było osiągnąć w sumie 58,5 pkt.
Pełne wyniki XIII Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”